21. juni 2019 0 Comments Uncategorized

Lese- og skrivevansker: Hjelpemidler og løsninger

Det er mange mennesker som har lese- og skrivevansker. Vi ønsker her å gi deg noe av det viktigste du trenger å vite om lese- og skrivevansker, og til slutt noen hjelpemidler og løsninger.

Vanlige vansker

Dysleksi er vanskeligheter når det kommer til lesing, ikke med forståelse. Det er derfor viktig for personer med dysleksi og først finne ut hvilke ord som er på siden de leser, og deretter fokusere på å forstå betydningen. Det er viktig for dem å ta den tiden de trenger når de leser. De må også være oppmerksom på ordene på siden, og deretter være sikker på at de ikke overser noen ord. For dem er det viktig å lese vanskelige setninger på nytt å fokusere mer på ordene enn selve setningen.

Personer med ADD og ADHD kan også oppleve vansker knyttet til lesing. For dem kan det være vanskelig å holde fokus over lengre perioder. Personer med ADHD kan også i mange tilfeller bli lettere distrahert. Dette kan skape problemer under lesingen, siden fokus er akkurat det man trenger når man skal lese.

Gode løsninger og hjelpemidler for lese- og skrivevansker

Det er heldigvis noen gode løsninger og hjelpemidler personer med lese- og skrivevansker kan ta i bruk. Først og fremst er det lurt å ta noen jevne pauser. Hvis du ikke tar noen pauser kan du fort bli utslitt og ukonsentrert. Det vil også være lurt å ta noen notater under lesningen. Det kan også være lurt å lese teksten høyt. Du vil på denne måten inkludere flere sanser som hjelper deg med å være fokusert. Det vil også hjelpe deg med å forstå og huske det du leser bedre.

Det er også egne hjelpemidler og verktøy som lese- og skrivestøtte på mobil, nettbrett, Mac og PC. Disse verktøyene gjør hverdagen for personer med lese- og skrivevansker mye enklere.


Share: