29. oktober 2020 0 Comments Velvære

Hvor viktig er det å rengjøre lofilteret på tørketrommelen?

Tørketrommelen har fått et litt dårlig rykte når det gjelder brann, i og med at flere branner hvert år skyldes brann som oppstår i tørketrommelen. Det viser seg likevel at dette i stor grad skyldes at tørketrommelen både er et svært vanlig elektrisk apparat, og dessuten har høy effekt. Det vil alltid være noe risiko forbundet med bruk av slike elektriske apparater, men det er mulig å redusere konsekvensene betraktelig med enkle tiltak.

Pass godt på tørketrommelen

En tørketrommel er i bruk mange timer hver uke, og tørketrommelen bruker både en kraftig motor og varmeelementer. Maskinen vil bli slitt over tid, og etter en stund vil det være nødvendig å oppgradere maskinen, les mer om hvilke maskiner som finnes på markedet i dag. Det kan være lønnsomt å utbedre mindre feil i løpet av maskinens levetid, men etter hvert er det mest fornuftig å oppgradere hele maskinen.

Overvåkning av selve tørkeprosessen er et annet aspekt ved det å passe godt på tørketrommelen. Myndigheten anbefaler at man aldri bruker vaskemaskin eller tørketrommel om natten, og at det alltid er noen til stede i boligen når maskinene er i bruk. Det handler om å oppdage et eventuelt branntilløp i tide. I tillegg kan det være på sin plass med røykvarslere eller temperatursensorer på vaskerommet.

Lofilteret skal rengjøres

Det er vanskelig å avgjøre eksakt hvor stor rolle lo i tørketrommelen egentlig spiller i branner. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap anbefaler at man renser lofilteret etter bruk, og da skal man forholde seg til det rådet. Lo vil sannsynligvis ikke utløse en brann, men det vil være ekstra brennbart materiale i tilfelle en brann i det elektriske systemet i maskinen.

Rengjøring av lofilteret, og eventuelt også kondensatoren i maskinen noen ganger i året, vil samtidig ha stor betydning for tørkeeffekten. Derfor er det like greit å gjøre det til en fast vane.


Share: