5. desember 2019 0 Comments Trening

Helseferie

Mange vil si at det å dra på ferie i seg selv er bra for helsen, men for noen er disse reisene helt nødvendig for å opprettholde en god helse. Vi tenker da spesielt på dem som har kroniske lidelser som har en bedre helingsprosess når de blir disponert for varme, tørr luft og sol.

Eksempler på lidelser som har en bedre heleprosess under slike forhold er: revmatisk betennelse i ledd, astma, atopisk eksem, post-poliosyndrom og psoriasis.

Ca. 3000 får dekket reisen av staten

Hvert år sendes cirka 3.000 pasienter på kortere eller lengre utenlandsopphold betalt av staten. De utgjør cirka halvparten av alle som søker statsstøtte til behandlingsreiser.

I tillegg er det mange som har disse lidelsene i litt mindre grad, og som derfor ikke kommer inn under helsereiser dekket av staten, men dette betyr ikke at de ikke har et godt utbytte ut av det å oppholde seg i varme strøk. Især når gradestokken kryper ned på de blå strekene.

Det er derfor mange som helt frivillig og for egen regning reiser til varmere strøk på en kombinert ferie og helsereise.

I tillegg til de lidelsene nevnt over kommer alle dem med andre typer lidelser som har godt av et opphold i varme strøk med tørr luft.

Stedene de blir anbefalt til å dra til er Montenegro, Izmir, Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife og Spania, for å nevne noen.

Det å dra på slike ferier, kanskje flere ganger i året, er ikke rent billig. Spesielt ikke når oppholdet bør være over litt tid hvis det skal ha noen helsebringende effekt. Derfor er disse pasientgruppene som ikke kommer innunder refusjonsordningen til staten avhengig av en romslig økonomi, eller evnen til å spare flittig når de er hjemme i Norge hvis de skal klare å realisere turen.

Noen velger også å benytte seg av rimelige reiser når eksempelvis enkelte flyselskaper har gode rabatter på flyreiser utenfor sesong.

Andre igjen finansierer deler av turen i form av lånte penger. Ikke den rimeligste metoden for ferie når man tar i betraktning til lånebetingelsene som fort beløper seg til følgende betingelser: Nom. rente 12,76 %, eff. rente 14,14 %, 170 000 kr o/10 år, kostnad 137 463 kr, totalt 307 463 kr.

Skulle dette fortsatt være et alternativ kan du låne penger på primebanks.org.


Share: